ExpertА

Разработчици


Ако вие желаете да се включите в нашия екип като разработчик, е необходимо да познавате по-голямата част от следните технологии:
 
 • Езици за програмиране - PHP (backend)

   
 • Използване на HTML5, JavaScript, CSS (frontend)

   
 • Шаблони за дизайн в програмирането

   
 • Поне един PHP фреймуърк, използващ шаблона MVC

   
 • Познаване на SQL и в частност на MySQL

   
 • Познаване на NoSQL бази данни е предимство

   
 • Използване на системи за контрол на версиите, в частност на GIT;

   
 • Работа с операционни системи, базирани на Linux;

   

Ако желаете да ви имаме предвид, когато търсим софтуерни разработчици в Експерта, може да изпратите вашето CV, снимка и части от написан от вас код (може и URL към ваше публично репозитори) на адрес : phpdev [аt] experta.bg