ExpertА

Разработчици


Ако вие желаете да се включите в нашия екип като разработчик, е необходимо да познавате по-голямата част от следните технологии:
 
  • Работа с операционни системи, базирани на Linux;

  • Език за програмиране PHP;

  • Шаблони за дизайн в програмирането

  • Поне един PHP фреймуърк, използващ шаблона MVC

  • Познаване на SQL и в частност на MySQL

  • Познаване на NoSQL бази данни е предимство

  • Използване на HTML5, JavaScript, JQuery

  • Използване на системи за контрол на версиите, в частност на GIT;


Ако желаете да ви имаме предвид, когато следващия път назначаваме софтуерни разработчици в Експерта, може да изпратите вашето CV, снимка и части от написан от вас код на адрес: phpdev [аt] experta.bg