ExpertА

Quality Assurance


Ако желаете да подсилите качествения контрол на нашата фирма, вие трябва да:

  • Обичате да ловите буболечки в софтуера;

  • Познавате платформата Selenium за автоматизирани web-тестове;

  • Имате представа от различните видове тестове: юнит тестове на кода, тестове за функционалност, тестове за съвместимост с различни платформи, тестове за производителност ...


Ако желаете да ви имаме предвид, когато следващия път назначаваме QA инженери в Експерта, може да изпратите вашето CV, снимка и части от написан от вас код на адрес: job-qa [аt] experta.bg