ExpertА

Използвани технологии


linux

Операционна система с отворен код, с огромно приложение като платформа за web-сървъри

Apache

Един от най-използваните web-сървъри в Интернет

php

Скриптов език с богати възможности, познат на милиони програмисти

MySQL

Система за база данни с отворен код, поддържана от Oracle