ExpertА

Ценообразуване на параметрични изделия  

Ценообразуване на параметрични изделия 0
код: ЕА51 Запитване
Когато вашата фирма произвежда изделия по проект на клиента, автоматичното ценообразуване може да спести много време на вашите служители.
Ние предлагаме разработване на допълнителен модул към bgERP, който добавя възможност за въвеждане на параметрите на вашите продукти и услуги, които изработвате/доставяте по поръчка и дизайн на клиента. При възможност модулът изчислява и всички останали продукти, в т.ч. и цената в зависимост от количествата и търговските условия.