ExpertА

Абонаментна поддръжка за bgERP  

Абонаментна поддръжка за bgERP 0
код: EA21 Запитване
Ние сме насреща, когато в процеса на работа с bgERP възникнат въпроси.
В реалния бизнес са възможни много разнообразни операции. Не всички положения и начини за работа могат да бъдат научени в процеса на обучение за bgERP. Затова предлагаме възможност вашите служители да поставят въпроси (онлайн или по телефон) на които ние своевременно да отговаряме.