ExpertА

Обучение за bgERP

Обучение за bgERP
За да извлекат максималното от bgERP служителите на фирмите, внедрили системата трябва да са добре обучени за работа с нея.