ExpertА

Внедряване на bgERP

Внедряване на bgERP
Внедряването на интегрирана система за управление е важен процес и от неговото изпълнение зависи по-нататъшния успех на фирмата ви. Експерта ООД предлага услуги за внедряване на bgERP за различни по размер фирми от търговията, производството, услугите, експорта и импорта.

Начално внедряване на bgERP

код: EA11 Запитване
Тази услуга съчетава необходимите бизнес и ИТ консултации за да може внедряването на bgERP във вашата организация да протече гладко и резултатно.